Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2012. gada 18. janvāris - Strasbūra

13. Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmes secinājumi par projektu starptautiskam nolīgumam par fiskālās stabilitātes savienību (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmes secinājumi par projektu starptautiskam nolīgumam par fiskālās stabilitātes savienību.

Debates notika 2011. gada 13. decembrī (2011. gada 13. decembra protokola 5. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok un Carlo Casini PPE grupas vārdā – par Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmi (B7-0003/2012);

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom un Udo Bullmann S&D grupas vārdā – par Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmi (B7-0004/2012);

- Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā – par Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmi (B7-0005/2012);

- Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā – par Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmi (B7-0011/2012);

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat un Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā – par Eiropadomes sanāksmes (2011. gada 8.–9. decembrī) secinājumiem attiecībā uz starptautiska nolīguma projektu par fiskālās stabilitātes savienību (B7-0012/2012).

Balsojums: 2012. gada 18. janvāra protokola 16.2. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika