Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 januari 2012 - Straatsburg

13. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) over het ontwerp voor een internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) over het ontwerp voor een internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit

Het debat heeft op 13 december 2011 plaatsgevonden (punt 5 van de notulen van 13.12.2011).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok en Carlo Casini, namens de PPE-Fractie, over de Europese Raad van 8-9 december 2011 (B7-0003/2012);

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom en Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, over de Europese Raad van 8-9 december 2011 (B7-0004/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Europese Raad van 8-9 december 2011 (B7-0005/2012);

- Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, over de Europese Raad van 8-9 december 2011 (B7-0011/2012);

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat en Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, over de conclusies van de Europese Raad (8- 9 december 2011) over het ontwerp voor een internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit (B7-0012/2012).

Stemming: punt 16.2 van de notulen van 18.1.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid