Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 18. januar 2012 - Strasbourg

13. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (8. in 9. decembra 2011) o osnutku mednarodnega sporazuma o uniji fiskalne stabilnosti (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (8. in 9. decembra 2011) o osnutku mednarodnega sporazuma o uniji fiskalne stabilnosti

Razprava je potekala 13. decembra 2011 (točka 5 zapisnika z dne 13.12.2011).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Manfred Weber, Corien Wortmann-Kool, Elmar Brok in Carlo Casini v imenu skupine PPE,o zasedanju Evropskega sveta 8. in 9. decembra 2011 (B7-0003/2012);

- Roberto Gualtieri, Stephen Hughes, Enrique Guerrero Salom in Udo Bullmann v imenu skupine S&D,o zasedanju Evropskega sveta 8. in 9. decembra 2011 (B7-0004/2012);

- Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE,o zasedanju Evropskega sveta 8. in 9. decembra 2011 (B7-0005/2012);

- Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE,o zasedanju Evropskega sveta 8. in 9. decembra 2011 (B7-0011/2012);

- Søren Bo Søndergaard, Jean-Luc Mélenchon, Miguel Portas, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Paul Murphy, Cornelis de Jong, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat in Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL,o sklepih zasedanja Evropskega sveta z dne 8. in 9. decembra 2011 o osnutku mednarodnega sporazuma o uniji fiskalne stabilnosti (B7-0012/2012).

Glasovanje: točka 16.2 zapisnika z dne 18.1.2012.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov