Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 januari 2012 - Strasbourg

14. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Barry Madlener hade låtit meddela att han hade varit närvarande under sammanträdet den 1 december 2011 men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.

Carl Schlyter hade låtit meddela att han hade varit närvarande under sammanträdet den 16 januari 2012 men att hans namn inte fanns med på närvarolistan.

°
° ° °

Protokollen från sammanträdena den 15 december 2011, den 16 och den 17 januari 2012 justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy