Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 януари 2012 г. - Страсбург

15. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на януари 2012 (PE 477.709/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Сряда

В съгласие с политическите групи председателят предлага заседанието да продължи до 21.00 ч., вместо до 20.00 ч.

Парламентът одобри това предложение.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Правна информация - Политика за поверителност