Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. januar 2012 - Strasbourg

15. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden januar 2012 (PE 477.709/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Onsdag

Formanden foreslog efter aftale med de politiske grupper at forlænge mødet fra kl. 20.00 til kl. 21.00.

Parlamentet godkendte dette forslag.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik