Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2546(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0003/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/01/2012 - 16.2
CRE 18/01/2012 - 16.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0002

Протокол
Сряда, 18 януари 2012 г. - Страсбург

16.2. Заключения от заседанието на Европейския съвет (8-9 декември 2011 г.) относно проекта на международно споразумение относно Съюза за фискална стабилност (гласуване)
CRE

Разискването се състоя на 13 декември 2011 (точка 5 от протокола от 13.12.2011).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 18 януари 2012 (точка 13 от протокола от 18.1.2012).

Изказа се Daniel Cohn-Bendit.

Гласуването се предшества от изказвания на всички политически групи.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, и Andreas Mölzer, независим член на ЕП.

Изказа се José Manuel Barroso (председател на Комисията).

Предложения за резолюция B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 и B7-0012/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0003/2012

(за замяна на B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012 и B7-0011/2012)

внесени от следните членове на ЕП:

- Elmar Brok, от името на групата PPE;

- Roberto Gualtieri, от името на групата S&D;

- Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE;

- Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE;

приема се (P7_TA(2012)0002)

(Предложението за резолюция B7-0012/2012 отпада.)

Изказвания

Elmar Brok, който направи устно предложение за изменение на § 4, което е одобрено.

Правна информация - Политика за поверителност