Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. januar 2012 - Strasbourg

16. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Formanden foreslog at udsætte stemmeforklaringerne til den følgende dag. Parlamentet godtog dette forslag


16.1. De stående udvalgs medlemstal (afstemning)

16.2. Konklusionerne fra Det Europæiske Råd (8. - 9. december 2011) vedrørende udkast til en international aftale om en finanspolitisk stabilitetsunion (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik