Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 18 януари 2012 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

19. Избор на квестори на Европейския парламент
Пълни стенографски протоколи

Председателят обяви, че е получил шест кандидатури.

Тъй като броят на кандидатите превишава броя на постовете, които трябва да се запълнят, председателят предлага квесторите да се изберат с тайно гласуване в съответствие с член 16 от Правилника за дейността.

Председателят уточнява, че Владко Тодоров Панайотов замества Doris Pack като преброител.

Пристъпва се към гласуване.

(Заседанието, прекъснато в 13.30 ч., с цел преброяване на бюлетините, бе възобновено в 15.00 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност