Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 18. ledna 2012 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

19. Volba kvestorů Evropského parlamentu
Doslovné záznamy

Předseda oznámil, že obdržel sedm nominací.

Jelikož počet kandidátů přesahuje počet míst, která mají být obsazena, předseda navrhl, aby byli kvestoři voleni tajným hlasováním v souladu s článkem 16 jednacího řádu.

Předseda upřesnil, že Doris Pack nahradí Vladka Todorova Panayotova ve funkci skrutátora.

Hlasování bylo zahájeno.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:30 kvůli sčítání hlasů, pokračovalo v 15:00.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí