Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 18. jaanuar 2012 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

19. Euroopa Parlamendi kvestorite valimine
Istungi stenogramm

Asepresident teatas, et üles on seatud seitse kandidaati.

Kuna kandidaatide arv ületas täidetavate ametikohtade arvu, tegi asepresident ettepaneku valida kvestorid salajasel hääletusel vastavalt kodukorra artiklile 16.

Asepresident täpsustas, et Vladko Todorov Panayotov asendab häältelugejana Doris Packi.

Toimus hääletus.

(Istung katkestati kell 13.30 häälte lugemiseks ja jätkus kell 15.00.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika