Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 januari 2012 - Straatsburg

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

19. Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement
Volledige verslagen

De Voorzitter deelt mede zeven voordrachten te hebben ontvangen.

Aangezien er meer kandidaten zijn dan te vervullen zetels, stelt de Voorzitter voor de quaestoren overeenkomstig artikel 16 van het Reglement bij geheime stemming te kiezen.

De Voorzitter deelt mede dat Vladko Todorov Panayotov Doris Pack vervangt als stemopnemer.

Er wordt tot stemming overgegaan.

(De vergadering wordt om 13.30 uur onderbroken voor het tellen van de stemmen en om 15.00 uur hervat.)

Juridische mededeling - Privacybeleid