Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 18 stycznia 2012 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

19. Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący poinformował, że otrzymał siedem kandydatur.

W związku z tym, że liczba kandydatów przekracza liczbę stanowisk do obsadzenia, przewodniczący zaproponował wybór kwestorów w głosowaniu tajnym zgodnie z art. 16 Regulaminu.

Przewodniczący wyjaśnił, że przy obliczaniu głosów Vladko Todorov Panayotov zastąpił Doris Pack.

Przystąpiono do głosowania.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.30 w celu obliczenia głosów i wznowione o godz. 15.00)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności