Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. januára 2012 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

19. Voľba kvestorov Európskeho parlamentu
Doslovný zápis

Predseda oznámil, že mu bolo predložených sedem návrhov kandidátov.

Keďže počet kandidátov bol vyšší ako počet funkcií, ktoré sa majú obsadiť, predseda navrhol, aby sa v súlade s článkom 16 rokovacieho poriadku kvestori volili tajným hlasovaním.

Predseda upresnil, že Vladko Todorov Panayotov nahradí Doris Packovú vo funkcii overovateľa.

Pristúpilo sa k hlasovaniu.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.30 h kvôli sčítaniu hlasov a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia