Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 januari 2012 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

19. Val av Europaparlamentets kvestorer
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen meddelade att han hade mottagit sju kandidaturer.

Eftersom antalet kandidater översteg antalet tillgängliga platser, föreslog talmannen att valet av kvestorer skulle ske genom sluten omröstning i enlighet med artikel 16 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att Vladko Todorov Panayotov skulle ersätta Doris Pack som rösträknare.

Omröstningen inleddes.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.30 för rösträkning och återupptogs kl. 15.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy