Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 18. ledna 2012 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

20. Volba kvestorů Evropského parlamentu (pokračování)
Doslovné záznamy

Předseda oznámil výsledky prvního kola volby:

počet hlasujících:          684

prázdné nebo neplatné hlasovací lístky:     15

odevzdané hlasy:          669

absolutní většina:          335

Kandidáti získali tento počet hlasů v sestupném pořadí:

- Astrid Lulling         297 hlasů

- Jim Higgins         284 hlasů

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   237 hlasů

- Jiří Maštálka         232 hlasů

- Bogusław Liberadzki         222 hlasů

- Bill Newton Dunn         177 hlasů

- Francesco Enrico Speroni      106 hlasů

Předseda oznámil, že žádný k kandidátů nezískal absolutní většinu a že se bude muset konat druhé kolo volby.

Předseda oznámil, že žádný z kandidátů nevzal svou nominaci zpět.

Navrhl, aby se hlasovalo elektronicky. Parlament žádost schválil.

Předseda upřesnil postup, který se použije pro hlasování.

Bylo zahájeno tajné elektronické hlasování.

Předseda oznámil výsledky druhého kola volby:

počet hlasujících:          606

prázdné nebo neplatné hlasovací lístky:     13

odevzdané hlasy:          593

absolutní většina:          297

Kandidáti získali tento počet hlasů v sestupném pořadí:

- Astrid Lulling         280 hlasů

- Jim Higgins         263 hlasů

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   234 hlasů

- Jiří Maštálka         226 hlasů

- Bogusław Liberadzki         209 hlasů

- Bill Newton Dunn         170 hlasů

- Francesco Enrico Speroni      114 hlasů

Předseda oznámil, že žádný k kandidátů nezískal absolutní většinu a že se bude muset konat třetí kolo volby.

Předseda oznámil, že žádný z kandidátů nevzal svou nominaci zpět.

Bylo zahájeno tajné elektronické hlasování.

Předseda oznámil výsledky třetího kola volby:

počet hlasujících:          613

prázdné nebo neplatné hlasovací lístky:     13

odevzdané hlasy:          600

absolutní většina:          301

Kandidáti získali tento počet hlasů v sestupném pořadí:

- Astrid Lulling         273 hlasů

- Jim Higgins         254 hlasů

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   235 hlasů

- Bogusław Liberadzki         216 hlasů

- Jiří Maštálka         207 hlasů

- Bill Newton Dunn         182 hlasů

- Francesco Enrico Speroni      104 hlasů

(Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu: příloha 2 zápisu ze dne 18.1.2012)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki a Jiří Maštálka byli zvoleni kvestory Evropského parlamentu.

Pode čl. 15 odst. 2 a článku 16 jednacího řádu závisí hierarchie kvestorů na pořadí, v jakém byli zvoleni..

°
° ° °

Složení nového předsednictva bude oznámeno předsedům orgánů a institucí Evropské unie.

Právní upozornění - Ochrana soukromí