Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. januar 2012 - Strasbourg

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

20. Valg af kvæstorer i Europa-Parlamentet (fortsat)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden bekendtgjorde resultatet af afstemningen efter første valgrunde.

Antal deltagere i afstemningen:    684

Blanke eller ugyldige stemmesedler: 15

Afgivne stemmer:       669

Absolut flertal:       335

Stemmefordeling i aftagende orden:

- Astrid Lulling:         297 stemmer

- Jim Higgins:         284 stemmer

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:      237 stemmer

- Jiří Maštálka:         232 stemmer

- Bogusław Liberadzki:         222 stemmer

- Bill Newton Dunn:         177 stemmer

- Francesco Enrico Speroni:      106 stemmer

Formanden konstaterede, at ingen kandidat havde opnået absolut flertal, og at en anden valgrunde var nødvendig.

Formanden konstaterede, at ingen af kandidaterne trak sit kandidatur tilbage.

Han foreslog elektronisk afstemning. Parlamentet godtog dette forslag.

Formanden gennemgik afstemningsproceduren.

Afstemningen gennemførtes som hemmelig elektronisk afstemning.

Formanden bekendtgjorde resultatet af afstemningen efter anden valgrunde.

Antal deltagere i afstemningen:    606

Blanke eller ugyldige stemmesedler:     13

Afgivne stemmer:       593

Absolut flertal:       297

Stemmefordeling i aftagende orden:

- Astrid Lulling:         280 stemmer

- Jim Higgins:         263 stemmer

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:      234 stemmer

- Jiří Maštálka:         226 stemmer

- Bogusław Liberadzki:         209 stemmer

- Bill Newton Dunn:         170 stemmer

- Francesco Enrico Speroni:      114 stemmer

Formanden konstaterede, at ingen kandidat havde opnået absolut flertal, og at en tredje valgrunde var nødvendig.

Formanden konstaterede, at ingen af kandidaterne trak sit kandidatur tilbage.

Afstemmeningen gennemførtes som hemmelig elektronisk afstemning.

Formanden bekendtgjorde resultatet af afstemningen efter tredje valgrunde.

Antal deltagere i afstemningen:    613

Blanke eller ugyldige stemmesedler:     13

Afgivne stemmer:       600

Absolut flertal:       301

Stemmefordeling i aftagende orden:

- Astrid Lulling:         273 stemmer

- Jim Higgins:         254 stemmer

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg:      235 stemmer

- Bogusław Liberadzki:         216 stemmer

- Jiří Maštálka:         207 stemmer

- Bill Newton Dunn:         182 stemmer

- Francesco Enrico Speroni:      104 stemmer

(Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag: Bilag 2 i protokollen af 18.1.2012)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki og Jiří Maštálka erklæredes valgt som Europa-Parlamentets kvæstorer.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 15, stk. 2, og dens artikel 16 bestemmes kvæstorernes rangfølge af den rækkefølge, hvori de er valgt.

°
° ° °

Det nye Præsidiums sammensætning ville blive meddelt formændene for Den Europæiske Unions institutioner.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik