Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 18 stycznia 2012 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

20. Wybór kwestorów Parlamentu Europejskiego (ciąg dalszy)
Pełne sprawozdanie

Przewodniczący odczytał wyniki pierwszej tury wyborów.

liczba głosujących:        684

głosy nieważne:         15

oddane głosy:       669

większość bezwzględna:       335

Liczba uzyskanych głosów w porządku malejącym:

- Astrid Lulling         297

- Jim Higgins         284

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   237

- Jiří Maštálka         232

- Bogusław Liberadzki         222

- Bill Newton Dunn         177

- Francesco Enrico Speroni      106

Przewodniczący stwierdził, że żaden kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i że konieczna jest druga tura głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że nie wycofano żadnej kandydatury.

Zaproponował, aby głosować elektronicznie. Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Przewodniczący wyjaśnił procedurę głosowania.

Przystąpiono do tajnego głosowania elektronicznego.

Przewodniczący odczytał wyniki drugiej tury wyborów.

liczba głosujących:        606

głosy nieważne:        13

oddane głosy:       593

większość bezwzględna:       297

Liczba uzyskanych głosów w porządku malejącym:

- Astrid Lulling         280

- Jim Higgins         263

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   234

- Jiří Maštálka         226

- Bogusław Liberadzki         209

- Bill Newton Dunn         170

- Francesco Enrico Speroni      114

Przewodniczący twierdził, że żaden kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i że konieczna jest trzecia tura głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że nie wycofano żadnej kandydatury.

Przystąpiono do tajnego głosowania elektronicznego.

Przewodniczący odczytał wyniki trzeciej tury głosowania.

liczba głosujących:        613

głosy nieważne:        13

oddane głosy:        600

większość bezwzględna:        301

Liczba uzyskanych głosów w porządku malejącym:

- Astrid Lulling         273

- Jim Higgins         254

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   235

- Bogusław Liberadzki         216

- Jiří Maštálka         207

- Bill Newton Dunn         182

- Francesco Enrico Speroni      104

(Lista uczestników głosowania załączona do protokołu: załącznik 2 do protokołu z dnia 18.1.2012 r.)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki i Jiří Maštálka są ogłoszeni kwestorami Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z art.15 ust. 2 i art. 16 Regulaminu porządek pierwszeństwa kwestorów ustalany jest według kolejności, w jakiej zostali wybrani.

°
° ° °

Skład nowego Prezydium zostanie podany do wiadomości przewodniczących instytucji Unii Europejskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności