Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. januára 2012 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

20. Voľba kvestorov Európskeho parlamentu (pokračovanie)
Doslovný zápis

Predseda prečítal výsledky prvého kola hlasovania.

– počet hlasujúcich poslancov:       684

– nevyplnený alebo neplatný hlasovací lístok:    15

– počet odovzdaných hlasov:       669

– nadpolovičná väčšina:          335

Počet získaných hlasov v zostupnom poradí:

- Astrid Lulling         297 hlasov

- Jim Higgins         284 hlasov

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   237 hlasov

- Jiří Maštálka         232 hlasov

- Bogusław Liberadzki         222 hlasov

- Bill Newton Dunn         177 hlasov

- Francesco Enrico Speroni      106 hlasov

Predseda uviedol, že žiadny kandidát nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov a že je potrebné vykonať druhé kolo voľby.

Predseda uviedol, že návrh žiadneho kandidáta nebol stiahnutý.

Predseda navrhol hlasovať za pomoci elektronického hlasovacieho zariadenia. Parlament schválil tento návrh.

Predseda upresnil postup hlasovania.

Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu za pomoci elektronického hlasovacieho zariadenia.

Predseda prečítal výsledky druhého kola hlasovania.

– počet hlasujúcich poslancov:           606

– počet nevyplnených alebo neplatných hlasovacích lístkov:    13

– počet odovzdaných hlasov:          593

– nadpolovičná väčšina:             297

Počet získaných hlasov v zostupnom poradí:

– Astrid Lulling         280 hlasov

– Jim Higgins         263 hlasov

– Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   234 hlasov

– Jiří Maštálka         226 hlasov

– Bogusław Liberadzki         209 hlasov

– Bill Newton Dunn         170 hlasov

– Francesco Enrico Speroni      114 hlasov

Predseda uviedol, že žiadny kandidát nedosiahol nadpolovičnú väčšinu hlasov a že je potrebné vykonať tretie kolo voľby.

Predseda uviedol, že návrh žiadneho kandidáta nebol stiahnutý.

Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu za pomoci elektronického hlasovacieho zariadenia.

Predseda prečítal výsledky tretieho kola hlasovania.

– počet hlasujúcich poslancov:          613

– počet nevyplnených alebo neplatných hlasovacích lístkov:    13

– počet odovzdaných hlasov:          600

– nadpolovičná väčšina:             301

Počet získaných hlasov v zostupnom poradí:

– Astrid Lulling         273 hlasov

– Jim Higgins         254 hlasov

– Lidia Joanna Geringer de Oedenberg   235 hlasov

– Bogusław Liberadzki         216 hlasov

– Jiří Maštálka         207 hlasov

– Bill Newton Dunn         182 hlasov

- Francesco Enrico Speroni      104 hlasov

(Zoznam hlasujúcich poslancov je uvedený v prílohe zápisnice: Príloha 2 zápisnice zo dňa 18.1.2012)

Astrid Lulling, Jim Higgins, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki a Jiří Maštálka boli vyhlásení za kvestorov Európskeho parlamentu.

V súlade s článkom 15 ods. 2 a článkom 16 rokovacieho poriadku bolo prednostné poradie kvestorov určené podľa poradia, v akom boli zvolení.

°
° ° °

Zloženie nového Predsedníctva bude oznámené predsedom inštitúcií Európskej únie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia