Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. januar 2012 - Strasbourg

21. Den seneste politiske udvikling i Ungarn (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den seneste politiske udvikling i Ungarn

Nicolai Wammen (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Viktor Orbán (Ungarns premierminister) tog ordet.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Joseph Daul, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mario Mauro, Lajos Bokros for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Zbigniew Ziobro for ECR-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi og Renate Weber.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Judith Sargentini, Ryszard Antoni Legutko, Kyriacos Triantaphyllides, Jacek Olgierd Kurski, Philip Claeys, Manfred Weber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, József Szájer for en personlig bemærkning til indlægget fra Manfred Weber, Juan Fernando López Aguilar, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Alvaro, Alexander Graf Lambsdorff og Ulrike Lunacek, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra János Áder og Peter van Dalen.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere: Mario Borghezio, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sonia Alfano, Simon Busuttil, Kinga Göncz, Sophia in 't Veld, Jaroslav Paška, Vytautas Landsbergis, Tanja Fajon, Louis Michel, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvie Guillaume, Mario Mauro, Anna Hedh, Mário David, Birgit Sippel, Krzysztof Lisek, Britta Thomsen, Kinga Gál, Ivailo Kalfin, Giuseppe Gargani, Corina Creţu, Michael Gahler, Iliana Malinova Iotova, Frank Engel, Victor Boştinaru, András Gyürk, Pino Arlacchi og Kyriacos Triantaphyllides.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cornelia Ernst, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Charles Goerens, Boris Zala, Rui Tavares, Mirosław Piotrowski og Carlo Casini.

Talere: Viviane Reding (næstformand i Kommissionen), Nicolai Wammen og Viktor Orbán.

Talere: Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Manfred Weber, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Joseph Daul for PPE-Gruppen og Oreste Rossi tog ordet, sidstnævnte om afviklingen af forhandlingen.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik