Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 18. ledna 2012 - Štrasburk

22. Následná opatření po durbanské konferenci o změně klimatu (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Následná opatření po durbanské konferenci o změně klimatu

Connie Hedegaard (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Corinne Lepage za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Miroslav Mikolášik.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr a Eija-Riitta Korhola.

Vystoupila Connie Hedegaard.

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí