Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 18. januar 2012 - Strasbourg

22. Opfølgning på klimakonferencen i Durban (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Opfølgning på klimakonferencen i Durban

Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Francisco Sosa Wagner, løsgænger, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho og Seán Kelly.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere efter "catch the eye"-proceduren Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr og Eija-Riitta Korhola.

Connie Hedegaard tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik