Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 januari 2012 - Straatsburg

22. Follow-up van de Conferentie van Durban over klimaatverandering (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Follow-up van de Conferentie van Durban over klimaatverandering

Connie Hedegaard (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid