Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 18 stycznia 2012 r. - Strasburg

22. Działania następcze po konferencji w Durbanie w sprawie zmian klimatu (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Działania następcze po konferencji w Durbanie w sprawie zmian klimatu

Connie Hedegaard (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Miroslav Mikolášik.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrała Connie Hedegaard.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności