Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. januára 2012 - Štrasburg

22. Ďalší postup po konferencii o zmene klímy v Durbane (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Ďalší postup po konferencii o zmene klímy v Durbane

Connie Hedegaard (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Jo Leinen v mene skupiny S&D, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, nezaradený poslanec, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan Cizelj, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Miroslav Mikolášik.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr a Eija-Riitta Korhola.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia