Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 18 januari 2012 - Strasbourg

22. Uppföljning av klimatförändringskonferensen i Durban (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Uppföljning av klimatförändringskonferensen i Durban

Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Richard Seeber, Dan Jørgensen, Graham Watson, Satu Hassi, Konrad Szymański, Zbigniew Ziobro, Nick Griffin, Elisabetta Gardini, Kriton Arsenis, Yannick Jadot, Angelika Werthmann, Romana Jordan, Åsa Westlund, Maria Da Graça Carvalho och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Silvia-Adriana Ţicău, Riikka Manner, Oreste Rossi, Franz Obermayr och Eija-Riitta Korhola.

Talare: Connie Hedegaard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy