Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0241(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0334/2011

Předložené texty :

A7-0334/2011

Rozpravy :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Hlasování :

PV 19/01/2012 - 10.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0009

Zápis
Středa, 18. ledna 2012 - Štrasburk

23. Odpadní elektrická a elektronická zařízení ***II (rozprava)
CRE

Návrh doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracované znění) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Janez Potočnik (člen Komise).

Vystoupili: Richard Seeber za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Vladko Todorov Panayotov za skupinu ALDE, Michail Tremopoulos za skupinu Verts/ALE, Julie Girling za skupinu ECR, Sabine Wils za skupinu GUE/NGL, Oreste Rossi za skupinu EFD, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner a Sophie Auconie.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Miroslav Mikolášik.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy a Åsa Westlund.

Vystoupili: Janez Potočnik a Karl-Heinz Florenz.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 19.1.2012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí