Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0241(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0334/2011

Esitatud tekstid :

A7-0334/2011

Arutelud :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Hääletused :

PV 19/01/2012 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0009

Protokoll
Kolmapäev, 18. jaanuar 2012 - Strasbourg

23. Eletroonikaromud ***II (arutelu)
CRE

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektroonikaromude kohta (uuesti sõnastatud) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Janez Potočnik (komisjoni liige).

Sõna võtsid Richard Seeber fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Vladko Todorov Panayotov fraktsiooni ALDE nimel, Michail Tremopoulos fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner ja Sophie Auconie.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Miroslav Mikolášik.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy ja Åsa Westlund.

Sõna võtsid Janez Potočnik ja Karl-Heinz Florenz.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.1.2012protokoll punkt 10.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika