Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0241(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0334/2011

Ingediende teksten :

A7-0334/2011

Debatten :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Stemmingen :

PV 19/01/2012 - 10.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0009

Notulen
Woensdag 18 januari 2012 - Straatsburg

23. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (Herschikking) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Vladko Todorov Panayotov, namens de ALDE-Fractie, Michail Tremopoulos, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner en Sophie Auconie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy en Åsa Westlund.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik en Karl-Heinz Florenz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 19.1.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid