Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0241(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0334/2011

Teksty złożone :

A7-0334/2011

Debaty :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Głosowanie :

PV 19/01/2012 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0009

Protokół
Środa, 18 stycznia 2012 r. - Strasburg

23. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (przekształcenie) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji).

Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Vladko Todorov Panayotov w imieniu grupy ALDE, Michail Tremopoulos w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner i Sophie Auconie.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Miroslav Mikolášik.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy i Åsa Westlund.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Karl-Heinz Florenz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 19.1.2012.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności