Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0241(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0334/2011

Texte depuse :

A7-0334/2011

Dezbateri :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Voturi :

PV 19/01/2012 - 10.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0009

Proces-verbal
Miercuri, 18 ianuarie 2012 - Strasbourg

23. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice ***II (dezbatere)
Stenograma

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) (reformare) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Richard Seeber, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Vladko Todorov Panayotov, în numele Grupului ALDE, Michail Tremopoulos, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner şi Sophie Auconie.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Miroslav Mikolášik.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy şi Åsa Westlund.

Au intervenit: Janez Potočnik şi Karl-Heinz Florenz.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 19.1.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate