Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0241(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0334/2011

Predkladané texty :

A7-0334/2011

Rozpravy :

PV 18/01/2012 - 23
CRE 18/01/2012 - 23

Hlasovanie :

PV 19/01/2012 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0009

Zápisnica
Streda, 18. januára 2012 - Štrasburg

23. Odpad z elektrických a elektronických zariadení ***II (rozprava)
CRE

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (prepracované znenie) [07906/2/2011 - C7-0250/2011- 2008/0241(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

Karl-Heinz Florenz uviedol odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Richard Seeber v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Vladko Todorov Panayotov v mene skupiny ALDE, Michail Tremopoulos v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Peter Liese, Judith A. Merkies, Jolanta Emilia Hibner a Sophie Auconie.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Miroslav Mikolášik.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Bearder, Bogusław Sonik, Gerben-Jan Gerbrandy a Åsa Westlund.

V rozprave vystúpili: Janez Potočnik a Karl-Heinz Florenz.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 19.1.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia