Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο

25. Ορισμός μελών σε κοινοβουλευτικές επιτροπές (προτάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με τους ορισμούς μελών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές θα γνωστοποιηθεί στους βουλευτές ηλεκτρονικά και θα δημοσιευθεί στην ιστοθέση του Κοινοβουλίου.

Ο οριστικός κατάλογος θα δημοσιευθεί ως παράρτημα στα συνοπτικά πρακτικά της αυριανής συνεδρίασης.

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 στις 10.00.

Ψηφοφορία: Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 στις 12.00.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου