Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 18 januari 2012 - Straatsburg

25. Benoemingen in de commissies (voorstellen van de Conferentie van voorzitters)

de Voorzitter deelt mede dat het voorstel van de Conferentie van voorzitters over de benoemingen in de parlementaire commissies elektronisch zal worden bekendgemaakt aan de leden en zal worden gepubliceerd op de website van het Parlement.

De definitieve lijst zal als bijlage bij de notulen van morgen worden gevoegd.

Indieningstermijn amendementen: donderdag 19 januari 2012 om 10.00 uur.

Stemming: donderdag 19 januari 2012 om 12.00 uur.

Juridische mededeling - Privacybeleid