Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 18. januára 2012 - Štrasburg

25. Vymenovania do parlamentných výborov (návrhy Konferencie predsedov)

Predsedníčka uviedla, že návrh Konferencie predsedov o vymenovaniach do parlamentných výborov bude poslancom oznámený elektronickou cestou a uverejnený na internetovej stránke Parlamentu.

Konečný zoznam bude prílohou zajtrajšej zápisnice.

Lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: štvrtok 19. januára 2012 o 10.00 h.

Hlasovanie: štvrtok 19. januára 2012 o 12.00 h.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia