Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 18. jaanuar 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine
 3.Taani eesistumise programm (arutelu)
 4.Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine (jätkub)
 5.Taani eesistumise programm (arutelu jätkamine)
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Fraktsioonide koosseis
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 10.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 11.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Euroopa Ülemkogu kohtumise (8.–9. detsember 2011) järeldused fiskaalstabiilsusliitu käsitleva rahvusvahelise lepingu eelnõu kohta (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 14.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 15.Tööplaan
 16.Hääletused
  
16.1.Alaliste komisjonide arvuline koosseis (hääletus)
  
16.2.Euroopa Ülemkogu kohtumise (8.–9. detsember 2011) järeldused fiskaalstabiilsusliitu käsitleva rahvusvahelise lepingu eelnõu kohta (hääletus)
 17.Selgitused hääletuse kohta
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 19.Euroopa Parlamendi kvestorite valimine
 20.Euroopa Parlamendi kvestorite valimine (jätkub)
 21.Hiljutised poliitilised sündmused Ungaris (arutelu)
 22.Durbani kliimamuutuste konverentsi järelmeetmed (arutelu)
 23.Eletroonikaromud ***II (arutelu)
 24.Biotsiidide turulelaskmine ja kasutamine ***II (arutelu)
 25.Komisjonide liikmete ametissenimetamine (esimeeste konverentsi ettepanekud)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine
 Lisa 2 - Euroopa Parlamendi kvestorite valimine
Protokoll (175 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (59 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (20 kb) 
 
Protokoll (214 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletuste tulemused (67 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (62 kb)    
 
Protokoll (257 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (232 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (295 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika