Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 18. tammikuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali
 3.Tanskan puheenjohtajakauden ohjelma (keskustelu)
 4.Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali (jatkoa)
 5.Tanskan puheenjohtajakauden ohjelma (jatkoa keskustelulle)
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 10.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 11.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) päätelmät ehdotuksesta kansainväliseksi sopimukseksi finanssipoliittisen vakauden liitosta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 14.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Äänestykset
  
16.1.Pysyvien valiokuntien jäsenten määrä (äänestys)
  
16.2.Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) päätelmät ehdotuksesta kansainväliseksi sopimukseksi finanssipoliittisen vakauden liitosta (äänestys)
 17.Äänestysselitykset
 18.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 19.Euroopan parlamentin kvestorien vaali
 20.Euroopan parlamentin kvestorien vaali (jatkoa)
 21.Unkarin viimeaikainen poliittinen kehitys (keskustelu)
 22.Durbanin ilmastonmuutoskonferenssin seuranta (keskustelu)
 23.Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***II (keskustelu)
 24.Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***II (keskustelu)
 25.Nimitykset valiokuntiin (puheenjohtajakokouksen ehdotukset)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan parlamentin varapuhemiesten vaali
 Liite 2 - Euroopan parlamentin kvestorien vaali
Pöytäkirja (180 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (59 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (20 kb) 
 
Pöytäkirja (221 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (66 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (67 kb)    
 
Pöytäkirja (260 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (218 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (295 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö