Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 18 januari 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement
 3.Programma van het Deense voorzitterschap (debat)
 4.Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement (voortzetting)
 5.Programma van het Deense voorzitterschap (voortzetting van het debat)
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Samenstelling fracties
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 11.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 12.Ingekomen stukken
 13.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) over het ontwerp voor een internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit (ingediende ontwerpresoluties)
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Stemmingen
  
16.1.Het aantal leden van de vaste commissies (stemming)
  
16.2.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) over een ontwerp van internationale overeenkomst over een unie van begrotingsstabiliteit (stemming)
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement
 20.Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement (voortzetting)
 21.Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (debat)
 22.Follow-up van de Conferentie van Durban over klimaatverandering (debat)
 23.Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ***II (debat)
 24.Op de markt aanbieden en gebruik van biociden ***II (debat)
 25.Benoemingen in de commissies (voorstellen van de Conferentie van voorzitters)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement
 Bijlage 2 - Verkiezing van de quaestoren van het Europees Parlement
Notulen (177 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (59 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (20 kb) 
 
Notulen (218 kb) Presentielijst (52 kb) Stemmingsuitslagen (65 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (68 kb)    
 
Notulen (270 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (133 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (293 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid