Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 18 januari 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Val av Europaparlamentets vice talmän
 3.Danska ordförandeskapets program (debatt)
 4.Val av Europaparlamentets vice talmän (fortsättning)
 5.Danska ordförandeskapets program (fortsättning på debatten)
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.De politiska gruppernas sammansättning
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 10.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 11.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 12.Inkomna dokument
 13.Slutsatser från Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) om förslaget till en internationell överenskommelse om en union för finanspolitisk stabilitet (ingivna resolutionsförslag)
 14.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 15.Arbetsplan
 16.Omröstning
  
16.1.Antal ledamöter i de ständiga utskotten (omröstning)
  
16.2.Slutsatser från Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) om förslaget till en internationell överenskommelse om en union för finanspolitisk stabilitet (omröstning)
 17.Röstförklaringar
 18.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 19.Val av Europaparlamentets kvestorer
 20.Val av Europaparlamentets kvestorer (fortsättning)
 21.Den senaste politiska utvecklingen i Ungern (debatt)
 22.Uppföljning av klimatförändringskonferensen i Durban (debatt)
 23.Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ***II (debatt)
 24.Utsläppande på marknaden och användning av biocidprodukter ***II (debatt)
 25.Utnämningar till parlamentsutskotten (Talmanskonferensens förslag)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Val av Europaparlamentets vice talmän
 Bilaga 2 - Val av EUropaparlamentets kvestorer
Protokoll (180 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (59 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (20 kb) 
 
Protokoll (216 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (61 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (62 kb)    
 
Protokoll (264 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (220 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (293 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy