Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 19. jaanuar 2012 - Strasbourg

2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste hankeid (KOM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahend (KOM(2011)0841 - C7-0014/2012 - 2011/0414(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise ühised eeskirjad ja menetlused (KOM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG, ITRE, INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi (KOM(2011)0890 - C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 336 alustas president selle ettepaneku osas konsulteerimist Euroopa Kohtu ja kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, AFCO, BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles 2020) (KOM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta ning määrust [...] siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (KOM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

CULT, EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus programmi Herakles III kohta, millega edendatakse meetmeid Euroopa Liidu finantshuvide kaitse valdkonnas (KOM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

BUDG, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta (KOM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

Õigusteave - Privaatsuspoliitika