Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. január 19., Csütörtök - Strasbourg

2. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Javaslat a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI

- A Nukleáris Biztonsági Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0841 - C7-0014/2012 - 2011/0414(CNS))

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

ENVI, BUDG

- Az Unió külső fellépési eszközeinek végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

DEVE, BUDG, ITRE, INTA

- Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

Az EUMSZ 336. cikke értelmében az elnök a javaslatról konzultált a Bírósággal és a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

FEMM, AFCO, BUDG, CONT

- Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a „Pericles 2020” program) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

BUDG, ECON

- Javaslat a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló [...] rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

CULT, EMPL

- Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme területén végzett tevékenységek előmozdítására irányuló Hercule III programról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD))

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

BUDG, LIBE

- Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

DEVE, AFET, BUDG, REGI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat