Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. sausio 19 d. - Strasbūras

2. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų (COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė (COM(2011)0841 - C7-0014/2012 - 2011/0414(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Sąjungos išorės veiksmų priemonių įgyvendinimo taisyklės ir procedūros (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

DEVE, BUDG, ITRE, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

Remdamasis SESV 336 straipsniu, Pirmininkas dėl šio pasiūlymo pasikonsultavo su Teisingumo Teismu ir Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

FEMM, AFCO, BUDG, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta apsaugai nuo eurų padirbinėjimo (programa „Pericles 2020“) (COM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

BUDG, ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas [...] dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

CULT, EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos „Hercule III“, skirtos Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos srities veiklai skatinti (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

BUDG, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

Teisinė informacija - Privatumo politika