Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 19 ianuarie 2012 - Strasbourg

2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI

- Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară (COM(2011)0841 - C7-0014/2012 - 2011/0414(CNS))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acțiunea externă (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, BUDG, ITRE, INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))
În conformitate cu dispoziţiile articolului 336 din TFUE, Preşedintele a hotărât să consulte Curtea de Justiţie şi Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

JURI

aviz :

FEMM, AFCO, BUDG, CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) (COM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

BUDG, ECON

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

CULT, EMPL

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind programul Hercule III în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

BUDG, LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism al Uniunii de protecție civilă (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

Aviz juridic - Politica de confidențialitate