Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 19. januar 2012 - Strasbourg

2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev (COM(2011)0895 - C7-0007/2012 - 2011/0439(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI

- Predlog uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta za sodelovanje na področju jedrske varnosti (COM(2011)0841 - C7-0014/2012 - 2011/0414(CNS))

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI, BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za zunanje ukrepanje (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 - 2011/0415(COD))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE, BUDG, ITRE, INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

V skladu z določbami člena 336 PDEU se je predsednik o tem predlogu posvetoval s Sodiščem Evropske unije in Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

FEMM, AFCO, BUDG, CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“) (COM(2011)0913 - C7-0510/2011 - 2011/0449(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG, ECON

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe št.[...] o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

CULT, EMPL

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu Herkul III za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Evropske unije (COM(2011)0914 - C7-0513/2011 - 2011/0454(COD))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

BUDG, LIBE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

DEVE, AFET, BUDG, REGI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov