Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2114(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0421/2011

Forhandlinger :

PV 19/01/2012 - 3
CRE 19/01/2012 - 3

Afstemninger :

PV 19/01/2012 - 10.10
CRE 19/01/2012 - 10.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0011

Protokol
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg

3. Landbrugets forsyningskæde - Ubalancer i fødevareforsyningskæden (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forsyningskæden for landbrugsbedrifters input: struktur og implikationer [2011/2114(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: José Bové (A7-0421/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000239/2011) af Maria do Céu Patrão Neves for PPE-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos for S&D-Gruppen og James Nicholson for ECR-Gruppen til Kommissionen: Ubalancer i fødevareforsyningskæden (B7-0675/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000302/2011) af Bairbre de Brún for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Åbenhed og retfærdighed i fødevareforsyningskæden (B7-0676/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000001/2012) af Rolandas Paksas og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen til Kommissionen: Manglende balance i fødevareforsyningskæden (B7-0021/2012)

José Bové forelagde sin betænkning.

Maria do Céu Patrão Neves, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson, João Ferreira og Rolandas Paksas begrundede de mundtlige forespørgsler

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) besvarede de mundtlige forespørgsler.

Talere: Mairead McGuinness for PPE-Gruppen, Spyros Danellis for S&D-Gruppen, Marit Paulsen for ALDE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Alfreds Rubiks for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alyn Smith, Diane Dodds, løsgænger, Albert Deß, Paolo De Castro, George Lyon, Bart Staes, Hynek Fajmon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marc Tarabella, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Agnès Le Brun, Marc Tarabella, Liam Aylward, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak og Struan Stevenson.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Elisabeth Köstinger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kay Swinburne, Ulrike Rodust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Esther de Lange, Daciana Octavia Sârbu, Anna Maria Corazza Bildt og Mario Pirillo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Phil Prendergast, Riikka Manner, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Peter Jahr og Petru Constantin Luhan.

Talere: Antonio Tajani og José Bové.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Maria do Céu Patrão Neves, Albert Deß og Esther Herranz García for PPE-Gruppen om skævheder i fødevareforsyningskæden (2011/2904(RSP)) (B7-0006/2012);

- James Nicholson og Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen om skævheder i fødevareforsyningskæden (2011/2904(RSP)) (B7-0007/2012);

- George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard og Riikka Manner for ALDE-Gruppen om skævheder i fødevareforsyningskæden (2011/2904(RSP)) (B7-0008/2012);

- José Bové for Verts/ALE-Gruppen om skævheder i fødevareforsyningskæden (2011/2904(RSP)) (B7-0009/2012);

- Paolo De Castro, Luis Manuel Capoulas Santos og Luís Paulo Alves for S&D-Gruppen om skævheder i fødevareforsyningskæden (2011/2904(RSP)) (B7-0010/2012);

- Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer og Jean-Luc Mélenchon for GUE/NGL-Gruppen om skævheder i fødevareforsyningskæden (2011/2904(RSP)) (B7-0013/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 19.1.2012 og punkt 10.11 i protokollen af 19.1.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik