Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2114(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0421/2011

Arutelud :

PV 19/01/2012 - 3
CRE 19/01/2012 - 3

Hääletused :

PV 19/01/2012 - 10.10
CRE 19/01/2012 - 10.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0011

Protokoll
Neljapäev, 19. jaanuar 2012 - Strasbourg

3. Põllumajanduslike sisendite tarneahel - Toiduainete tarneahela tasakaalustamatus (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport põllumajanduslike sisendite tarneahela kohta: struktuur ja mõjud [2011/2114(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: José Bové (A7-0421/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000239/2011), mille esitas(id) Maria do Céu Patrão Neves fraktsiooni PPE nimel, Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni S&D nimel, ja James Nicholson fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Toidutarneahela tasakaalustamatus (B7-0675/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000302/2011), mille esitas(id) Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Läbipaistvus ja õiglus toiduainete tarneahelas (B7-0676/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000001/2012), mille esitas(id) Rolandas Paksas ja Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel komisjonile: Toidutarneahela tasakaalustamatus (B7-0021/2012)

José Bové tutvustas raportit.

Maria do Céu Patrão Neves, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson, João Ferreira ja Rolandas Paksas esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Antonio Tajani (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele.

Sõna võtsid Mairead McGuinness fraktsiooni PPE nimel, Spyros Danellis fraktsiooni S&D nimel, Marit Paulsen fraktsiooni ALDE nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, Alfreds Rubiks fraktsiooni GUE/NGL nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alyn Smith, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Albert Deß, Paolo De Castro, George Lyon, Bart Staes, Hynek Fajmon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marc Tarabella, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Agnès Le Brun, Marc Tarabella, Liam Aylward, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak ja Struan Stevenson.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Elisabeth Köstinger, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kay Swinburne, Ulrike Rodust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Esther de Lange, Daciana Octavia Sârbu, Anna Maria Corazza Bildt ja Mario Pirillo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Phil Prendergast, Riikka Manner, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Peter Jahr ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja José Bové.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Maria do Céu Patrão Neves, Albert Deß ja Esther Herranz García fraktsiooni PPE nimel: Toiduainete tarneahela tasakaalustamatus (2011/2904(RSP)) (B7-0006/2012);

- James Nicholson ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel: Toiduainete tarneahela tasakaalustamatus (2011/2904(RSP)) (B7-0007/2012);

- George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard ja Riikka Manner fraktsiooni ALDE nimel: Tasakaalu puudumine toiduainete tarneahelas (2011/2904(RSP)) (B7-0008/2012);

- José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel: Tasakaalu puudumine toiduainete tarneahelas (2011/2904(RSP)) (B7-0009/2012);

- Paolo De Castro, Luis Manuel Capoulas Santos ja Luís Paulo Alves fraktsiooni S&D nimel: Tasakaalu puudumine toiduainete tarneahelas (2011/2904(RSP)) (B7-0010/2012);

- Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer ja Jean-Luc Mélenchon fraktsiooni GUE/NGL nimel: Tasakaalu puudumine toiduainete tarneahelas (2011/2904(RSP)) (B7-0013/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.1.2012protokoll punkt 10.10 ja 19.1.2012protokoll punkt 10.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika