Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2114(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0421/2011

Keskustelut :

PV 19/01/2012 - 3
CRE 19/01/2012 - 3

Äänestykset :

PV 19/01/2012 - 10.10
CRE 19/01/2012 - 10.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0011

Pöytäkirja
Torstai 19. tammikuuta 2012 - Strasbourg

3. Maatilojen tuotantopanosten toimitusketju - Epätasapaino elintarvikeketjussa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö maatilojen tuotantopanosten toimitusketjusta: rakenne ja vaikutukset [2011/2114(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: José Bové (A7-0421/2011)

Suullinen kysymys (O-000239/2011) Maria do Céu Patrão Neves PPE-ryhmän puolesta, Luis Manuel Capoulas Santos S&D-ryhmän puolesta ja James Nicholson ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Epätasapaino elintarvikeketjussa (B7-0675/2011)

Suullinen kysymys (O-000302/2011) Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Elintarvikeketjun avoimuus ja oikeudenmukaisuus (B7-0676/2011)

Suullinen kysymys (O-000001/2012) Rolandas Paksas ja Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta komissiolle: Elintarvikeketjun epätasapaino (B7-0021/2012)

José Bové esitteli laatimansa mietinnön.

Maria do Céu Patrão Neves, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson, João Ferreira ja Rolandas Paksas esittelivät suulliset kysymykset.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta, Spyros Danellis S&D-ryhmän puolesta, Marit Paulsen ALDE-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta, Alfreds Rubiks GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alyn Smith, sitoutumaton Diane Dodds, Albert Deß, Paolo De Castro, George Lyon, Bart Staes, Hynek Fajmon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Agnès Le Brun, Marc Tarabella, Liam Aylward, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak ja Struan Stevenson.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Elisabeth Köstinger, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kay Swinburne, Ulrike Rodust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Esther de Lange, Daciana Octavia Sârbu, Anna Maria Corazza Bildt ja Mario Pirillo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Phil Prendergast, Riikka Manner, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Peter Jahr ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja José Bové.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Maria do Céu Patrão Neves, Albert Deß ja Esther Herranz García PPE-ryhmän puolesta epätasapainosta elintarvikeketjussa (2011/2904(RSP)) (B7-0006/2012)

- James Nicholson ja Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta elintarvikeketjun epätasapainosta (2011/2904(RSP)) (B7-0007/2012)

- George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard ja Riikka Manner ALDE-ryhmän puolesta epätasapainosta elintarvikeketjussa (2011/2904(RSP)) (B7-0008/2012)

- José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta epätasapainosta elintarvikeketjussa (2011/2904(RSP)) (B7-0009/2012)

- Paolo De Castro, Luis Manuel Capoulas Santos ja Luís Paulo Alves S&D-ryhmän puolesta epätasapainosta elintarvikeketjussa (2011/2904(RSP)) (B7-0010/2012)

- Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer ja Jean-Luc Mélenchon GUE/NGL-ryhmän puolesta elintarvikeketjun epätasapainosta (2011/2904(RSP)) (B7-0013/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2012, kohta 10.10 ja istunnon pöytäkirja 19.1.2012, kohta 10.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö