Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2114(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0421/2011

Dezbateri :

PV 19/01/2012 - 3
CRE 19/01/2012 - 3

Voturi :

PV 19/01/2012 - 10.10
CRE 19/01/2012 - 10.10
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0011

Proces-verbal
Joi, 19 ianuarie 2012 - Strasbourg

3. Lanțul de aprovizionare cu factori de producție agricolă - Dezechilibre în lanţul de aprovizionare cu alimente (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la lanțul de aprovizionare cu factori de producție agricolă: structură și implicații [2011/2114(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: José Bové (A7-0421/2011)

Întrebare orală (O-000239/2011) adresată de Maria do Céu Patrão Neves, în numele Grupului PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, în numele Grupului S&D, şi James Nicholson, în numele Grupului ECR, Comisiei: Dezechilibre în lanțul de aprovizionare cu alimente (B7-0675/2011)

Întrebare orală (O-000302/2011) adresată de Bairbre de Brún, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Transparență și echitate în lanțul de aprovizionare cu alimente (B7-0676/2011)

Întrebare orală (O-000001/2012) adresată de Rolandas Paksas şi Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, Comisiei: Dezechilibre în lanțul de aprovizionare cu alimente (B7-0021/2012)

José Bové şi-a prezentat raportul.

Maria do Céu Patrão Neves, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson, João Ferreira şi Rolandas Paksas au dezvoltat întrebările orale.

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns la întrebările orale.

Au intervenit: Mairead McGuinness, în numele Grupului PPE, Spyros Danellis, în numele Grupului S&D, Marit Paulsen, în numele Grupului ALDE, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Alfreds Rubiks, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Alyn Smith, Diane Dodds, neafiliată, Albert Deß, Paolo De Castro, George Lyon, Bart Staes, Hynek Fajmon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marc Tarabella, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Agnès Le Brun, Marc Tarabella, Liam Aylward, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak şi Struan Stevenson.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Elisabeth Köstinger, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Kay Swinburne, Ulrike Rodust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Esther de Lange, Daciana Octavia Sârbu, Anna Maria Corazza Bildt şi Mario Pirillo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Phil Prendergast, Riikka Manner, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Peter Jahr şi Petru Constantin Luhan.

Au intervenit: Antonio Tajani şi José Bové.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Maria do Céu Patrão Neves, Albert Deß şi Esther Herranz García, în numele Grupului PPE, referitoare la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare cu alimente (2011/2904(RSP)) (B7-0006/2012);

- James Nicholson şi Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, referitoare la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare cu alimente (2011/2904(RSP)) (B7-0007/2012);

- George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard şi Riikka Manner, în numele Grupului ALDE, referitoare la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare cu alimente (2011/2904(RSP)) (B7-0008/2012);

- José Bové, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare cu alimente (2011/2904(RSP)) (B7-0009/2012);

- Paolo De Castro, Luis Manuel Capoulas Santos şi Luís Paulo Alves, în numele Grupului S&D, referitoare la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare cu alimente (2011/2904(RSP)) (B7-0010/2012);

- Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer şi Jean-Luc Mélenchon, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la dezechilibrele din lanțul de aprovizionare cu alimente (2011/2904(RSP)) (B7-0013/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 al PV din 19.1.2012 şi punctul 10.11 al PV din 19.1.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate