Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2114(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0421/2011

Debatter :

PV 19/01/2012 - 3
CRE 19/01/2012 - 3

Omröstningar :

PV 19/01/2012 - 10.10
CRE 19/01/2012 - 10.10
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0011

Protokoll
Torsdagen den 19 januari 2012 - Strasbourg

3. Försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket - Obalans i livsmedelskedjan (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om försörjningskedjan för insatsvaror inom jordbruket: uppbyggnad och konsekvenser [2011/2114(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: José Bové (A7-0421/2011)

Muntlig fråga (O-000239/2011) från Maria do Céu Patrão Neves för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för S&D-gruppen, och James Nicholson för ECR-gruppen, till kommissionen: Obalans i livsmedelskedjan (B7-0675/2011)

Muntlig fråga (O-000302/2011) från Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Öppenhet och rättvisa i livsmedelskedjan (B7-0676/2011)

Muntlig fråga (O-000001/2012) från Rolandas Paksas och Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, till kommissionen: Obalanser i livsmedelskedjan (B7-0021/2012)

José Bové redogjorde för sitt betänkande.

Maria do Céu Patrão Neves, Luis Manuel Capoulas Santos, James Nicholson, João Ferreira och Rolandas Paksas utvecklade de muntliga frågorna

Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Spyros Danellis för S&D-gruppen, Marit Paulsen för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Alfreds Rubiks för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alyn Smith, Diane Dodds, grupplös, Albert Deß, Paolo De Castro, George Lyon, Bart Staes, Hynek Fajmon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Agnès Le Brun, Marc Tarabella, Liam Aylward, Kay Swinburne, Czesław Adam Siekierski, Wojciech Michał Olejniczak och Struan Stevenson.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Elisabeth Köstinger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kay Swinburne, Ulrike Rodust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Karin Kadenbach, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves, Esther de Lange, Daciana Octavia Sârbu, Anna Maria Corazza Bildt och Mario Pirillo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Phil Prendergast, Riikka Manner, Andrew Henry William Brons, Seán Kelly, Peter Jahr och Petru Constantin Luhan.

Talare: Antonio Tajani och José Bové.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Maria do Céu Patrão Neves, Albert Deß och Esther Herranz García för PPE-gruppen, om obalanserna i distributionskedjan för livsmedel (2011/2904(RSP)) (B7-0006/2012);

- James Nicholson och Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, om obalanser i livsmedelskedjan (2011/2904(RSP)) (B7-0007/2012);

- George Lyon, Britta Reimers, Liam Aylward, Marit Paulsen, Sylvie Goulard och Riikka Manner för ALDE-gruppen, om obalanserna i livsmedelskedjan (2011/2904(RSP)) (B7-0008/2012);

- José Bové för Verts/ALE-gruppen, om obalanserna i livsmedelskedjan (2011/2904(RSP)) (B7-0009/2012);

- Paolo De Castro, Luis Manuel Capoulas Santos och Luís Paulo Alves för S&D-gruppen, om obalanser i livsmedelskedjan (2011/2904(RSP)) (B7-0010/2012);

- Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Nikolaos Chountis, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Willy Meyer och Jean-Luc Mélenchon för GUE/NGL-gruppen, om obalanser i livsmedelskedjan (2011/2904(RSP)) (B7-0013/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 19.1.2012 och punkt 10.11 i protokollet av den 19.1.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy