Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 19. januar 2012 - Strasbourg

8. Bekæmpelse af spredning af alger (skriftlig erklæring)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlig erklæring 0041/2011 indgivet af Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos og Andrea Zanoni om bekæmpelse af spredning af alger var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2012)0015) (bilag 1 i protokollen af 19.1.2012)

Alain Cadec tog ordet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik